Text Size

Terminy rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych...

W dniu 3 lutego 2014 roku została opublikowana Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.