Text Size

Erasmus Zespół Szkół w Wolbromiu już od 2010 roku bardzo intensywnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Początkowo, była to współpraca w ramach międzynarodowego programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego były realizowane takie projekty jak:  Partnerskie Projekty  Szkół, Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej oraz wizyty przygotowawcze. Wszystkie te projekty realizowane były z funduszy Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 2014 roku program COMENIUS został zastąpiony programem ERASMUS PLUS. Już pierwszy konkurs wniosków nowej edycji kończy się dla naszej szkoły sukcesem. Otrzymujemy grant w wysokości 42 908,00 euro i tak rozpoczyna się nasza przygoda z ERASMUSEM+ w sektorze Edukacja Szkolna, której założenia programowe można przeczytać poniżej.

EDUKACJA SZKOLNA
AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Projekty realizowane w ramach międzynarodowego programu Erasmus Plus, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

AKCJA 2 – PARTNERSTA STRATEGICZNE
PROJEKTY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.    

Beata Miłoszewska
Koordynator projektu