Text Size

Erasmus ERASMUS PLUS, AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
I GŁÓWNE CELE PROJEKTU PT. „PASZPORT JĘZYKOWY DO EUROPY”

Projekty realizowane w ramach międzynarodowego programu Erasmus Plus, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

To właśnie w ramach tego programu Zespół Szkół w Wolbromiu otrzymał grant w wysokości 42 908,00 euro na realizację projektu edukacyjnego pt. „PASZPORT JĘZYKOWY DO EUROPY”. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, tj. do 30.września 2018 roku i weźmie w nim udział 11 nauczycieli z naszej szkoły.

Najistotniejszymi zagadnieniami projektu, będącymi jednocześnie integralną częścią Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły są:

  • Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie metodyki nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem komponentów dotyczących kluczowych kompetencji w zakresie ICT.
  • Rozwijanie metodyki nauczania poprzez wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk zawodowych z innych krajów.
  • Doskonalenie umiejętności językowych kadry pedagogicznej.
  • Motywowanie uczniów do nauki w oparciu o osiągnięcia dydaktyki europejskiej.
  • Nadanie naszej szkole wymiaru europejskiego i nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi szkołami partnerskimi w ramach projektów unijnych.

Pierwszym krokiem i jednocześnie warunkiem do realizacji wszystkich etapów naszego projektu będzie udział wszystkich jego uczestników w krajowych kursach języka angielskiego. Docelowo bowiem nasi nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych kursach metodycznych i językowo-obserwacyjnych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Ostatnim i najważniejszym etapem realizowanego projektu będzie wdrażanie zdobytej przez naszą kadrę pedagogiczną wiedzy tak, aby uczniowie ZS mogli skorzystać z efektów tych szkoleń.

Beata Miłoszewska
Koordynator projektu