Text Size

„TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania”.
Podsumowanie projektu

Zdjęcie 002
We wrześniu bieżącego roku nauczyciele z Zespołu Szkół w Wolbromiu, Pod lasem 1, zakończyli realizację międzynarodowego projektu „TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania”, którego autorkami były nauczycielki języków obcych – Beata Miłoszewska –Wilk i Agnieszka Szczepankiewicz. Projekt prowadzony był w ramach Akcji KA1 w sektorze Edukacja Szkolna programu ERASMUS PLUS i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na jego wykonanie Zespól Szkół otrzymał 22 265,00 Euro. Głównym celem programu było promowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej idei „uczenia się przez całe życie”, a działaniami wspieranymi – pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, z położeniem szczególnego nacisku na naukę języków obcych. Aby otrzymać w/w grant nasza szkoła zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań, mających na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy i przekonanie młodzieży, że warto się uczyć i rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Czytaj więcej...

SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD
Podsumowanie międzynarodowego projektu realizowanego
w ramach programu ERASMUS PLUS
w Zespole Szkół ul. Pod Lasem

Zdjęcie 001
Dwa lata temu Zespół Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem przystąpił do międzynarodowego projektu pt. SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD, organizowanego w ramach programu ERASMUS PLUS. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a na jego realizacje wszystkie szkoły partnerskie otrzymały w sumie 128 100,00 euro. Projekt rozpoczął się 5 września 2016 roku i zakończy 4 września 2018 roku. Przystąpiło do niego 6 szkół partnerskich z Bułgarii, Grecji, Rumunii, Włoch, Turcji i Polski. Zespół Szkół w Wolbromiu jest wnioskodawcą projektu oraz jego koordynatorem.

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Ekologiczny

Zdjęcie 002
W dniu 22 kwietnia każdego roku obchodzony jest na całym świecie Dzień Ziemi. Tego dnia ludzi wiąże chęć ratowania Ziemi - planety coraz bardziej zagrożonej nadmierną ekspansją ludzkiej cywilizacji. Wszyscy ludzie – przyjaciele Ziemi – robią coś, aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza.

Czytaj więcej...

Wizyta w ZGK Bolesław

Zdjęcie 004
25 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy 7a i 7b udali się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, aby zgłębić tajniki procesu przetwarzania odpadów. Wycieczka została zorganizowana przez panią Anetę Dobrek i Beatę Miłoszewską - Wilk z okazji Światowego Dnia Ziemi, którego obchody znajdują się nie tylko w kalendarzu naszej szkoły, ale także w harmonogramie międzynarodowego projektu „Save Energy – Save The World”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Czytaj więcej...

Z wizytą w Rumunii.

P1040272
W dniach od 21 do 27 marca br. grupa uczniów z Zespołu Szkół Pod Lasem 1 przebywała w Rumunii na międzynarodowej wymianie młodzieży. Niestety, było to już ostatnie spotkanie naszych uczniów z rówieśnikami z pięciu szkół partnerskich, realizowane w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS oraz projektu pt. „SAVE ENEGY – SAVE THE WORLD” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Z wizytą w Grecji

Zdjęcie 052
W dniach od 15 do 21 października br. grupa uczniów z Zespołu Szkół Pod Lasem 1 przebywała w Grecji na międzynarodowej wymianie młodzieży. Było to już drugie spotkanie naszych uczniów z rówieśnikami z pięciu szkół partnerskich, realizowane w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS oraz projektu pt. „SAVE ENEGY – SAVE THE WORLD” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

„Clean up thw World
Nie ma śmieci - są surowce"

Zdjęcie 001
Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Uczniowie Zespołu Szkół Pod Lasem kolejny już raz chętnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. 15 września młodzież z naszej szkoły oczyszczała park miejski i teren wokół szkoły. Do akcji czynnie włączyli się Pan Burmistrz Adam Zielnik i Dyrektor szkoły Pan Waldemar Smoter. Tylko w ciągu godzinnego sprzątania udało się zebrać w stosunkowo czystej okolicy parku miejskiego kilkanaście worków śmieci. Sprzątanie Świata to lekcja poszanowania środowiska. Tego rodzaju akcje zachęcają do refleksji nad własnym stosunkiem do otaczającego świata, ukazują, jak wiele jest zanieczyszczeń wokół nas, uświadamiają młodym ludziom, że właściwą postawą wpływają na stan środowiska.

Czytaj więcej...