Text Size

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu
SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD
w ramach programu ERASMUS+

Spotkanie inaugurujące project pt. „SAVE ENERGY - SAVE THE WORLD”

Zdjęcie 042
W dniach od 17-19 października 2016 roku Zespół Szkół, ul. Pod Lasem 1 był miejscem niezwykłego spotkania. W tych dniach bowiem, odbyło się pierwsze, międzynarodowe spotkanie inaugurujące projekt, pt. „Save energy – save the World”. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS PLUS, a na jego realizację wszystkie szkoły partnerskie otrzymały 128 100,00 euro ze środków finansowych Unii Europejskiej. Projekt rozpoczął się 5 września br. i zakończy się 4 września 2018 roku.

Czytaj więcej...

Erasmus Międzynarodowy projekt pt. „SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD!”

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół w Wolbromiu przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu pt. „SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD!” w ramach programu ERAMUS PLUS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi 128 100,00 euro (budżet dla wszystkich szkół partnerskich). Projekt rozpoczął się 5 września br. i zakończy się 4 września 2018 roku.

Czytaj więcej...

„PASZPORT JĘZYKOWY DO EUROPY” – zakończenie projektu.

Zdjęcie 010
W bieżącym roku szkolnym nauczyciele Zespołu Szkół, ul. Pod Lasem zakończyli realizację projektu pt. „Paszport językowy do Europy” w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS. Autorkami projektu były dwie nauczycielki ZS, Beata Miłoszewska oraz Agnieszka Szczepankiewicz. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i na jego realizację ZS otrzymał 43 tys. euro. Głównym celem programu jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej w określonych przez nią obszarach edukacyjnych osiągana przez udział jej pracowników w międzynarodowych kursach i szkoleniach metodycznych.

Czytaj więcej...

„Paszport językowy do Europy”

Zdjęcie 005
W bieżącym roku szkolnym nauczyciele Zespołu Szkół, ul. Pod Lasem przystąpili do realizacji projektu pt. „Paszport językowy do Europy” w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i na jego realizację ZS otrzymał 43 tys. euro. Głównym celem programu jest promowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej idei „Uczenia się przez całe życie”, a działaniami wspieranymi - pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego z położeniem szczególnego nacisku na naukę języków obcych.

Czytaj więcej...

Erasmus ERASMUS PLUS, AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
I GŁÓWNE CELE PROJEKTU PT. „PASZPORT JĘZYKOWY DO EUROPY”

Projekty realizowane w ramach międzynarodowego programu Erasmus Plus, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej...