Text Size

thumbnail IMG 0568 Kopiowanie
A European School for ALL children Kurs językowy na Malcie

Od października 2019 r. Zespół Szkół w Wolbromiu realizuje program PO WER. To właśnie w ramach tego programu szkoła otrzymała grant w wysokości 30 994,00 euro na realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „A European school for ALL children”. W ramach tego projektu 8 nauczycieli z ZS wyjedzie na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczne do Irlandii, Niemiec, Włoch, Grecji, Hiszpanii oraz na Maltę.

Czytaj więcej...

PO WER w Zespole Szkół w Wolbromiu

Już po raz kolejny Zespół Szkół w Wolbromiu na ul. Pod Lasem przystępuje w bieżącym roku szkolnym do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego sfinansowanego w całości z funduszy Unii Europejskiej. Tym razem nasz projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (tj. PO WER) w obszarze edukacji szkolnej. Projekty realizowane w tym obszarze mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co ostatecznie pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej...