Text Size

TIK ? TAK ! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania

Zdjęcie 065
W bieżącym roku szkolnym nauczyciele Zespołu Szkół ul. Pod Lasem przystąpili do realizacji projektu pt. „TIK? TAK! W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania” w ramach międzynarodowego programu ERASMUS PLUS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i na jego realizację ZS otrzymał 22 265,00 euro. Głównym celem programu jest promowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej idei „uczenia się przez całe życie”, a działaniami wspieranymi - pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, z położeniem szczególnego nacisku na naukę języków obcych.

Czytaj więcej...

II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

Zdjęcie 073
W dniach od 6 do 10 czerwca odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe realizowane w ramach projektu SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tym razem szkołą goszczącą uczestników wymiany była szkoła podstawowa z Włoch „Piazza Quattro Novembre” położona w niedużej, nadmorskiej miejscowości San Nicandro Garganico. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy, dyrektorzy oraz nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich. Z naszej szkoły w wizycie tej wzięli udział Waldemar Smoter – dyrektor ZS, Agnieszka Szczepankiewicz – nauczycielka j. niemieckiego oraz Beata Miłoszewska-Wilk – nauczycielka j. angielskiego i koordynator projektu.

Czytaj więcej...

Z wizytą W Bułgarii

Zdjęcie 009
W dniach od 19 do 25 marca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Pod Lasem 1 przebywali w Bułgarii na międzynarodowej wymianie młodzieży. Wizyta ta była kontynuacją działań realizowanego w ZS projektu pt. „SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD” w ramach programu ERASMUS PLUS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Merry Christmas Everyone!

Zdjęcie 015
Kolejne zadanie realizowane w ramach naszego projektu SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD, do którego z wielkim entuzjazmem przystąpili nasi uczniowie polegało na własnoręcznym wykonaniu kartek świątecznych, którymi następnie mieliśmy się wymienić ze szkołami partnerskimi. Realizację tego zadania rozpoczęliśmy już pod koniec listopada. Do wykonania tego zadania zgłosiło się kilkudziesięciu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Czytaj więcej...

ECO Fashion Show!

Zdjęcie 001
Stroje z gazet, kartonowych pudełek czy worków na śmieci? Czemu nie! Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że ekologia i moda mogą iść w parze.

Czytaj więcej...

Energy Conservation Week

Zdjęcie 019
W dniach od 12-16 grudnia 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Energy Conservation Week zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu SAVE ENERGY-SAVE THE WORLD. Celem tego działania było uświadomienie uczniom jak ważna w życiu każdego człowieka jest energia oraz umiejętne gospodarowanie jej zasobami.

Czytaj więcej...

Konkurs na logo projektu „SAVE ENERGY – SAVE THE WORLD” rozstrzygnięty!

logo Polski
Jednym z pierwszych działań, jakie podjęliśmy w międzynarodowym zespole nauczycieli naszego projektu było przeprowadzenie konkursu na logo projektu, które odzwierciedlałoby ideę naszego przedsięwzięcia. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Uczniowie z entuzjazmem przystąpili do konkursu. Najlepsze prace uczestników konkursu można było obejrzeć na projektowym facebooku. W ramach głosowania każda szkoła partnerska musiała wybrać dwie propozycje. Oczywiście nie wolno było głosować na logo z własnego kraju. Każdy kraj dysponował tylko 3 punktami, które następnie trzeba było przydzielić wybranym „typom”.

Czytaj więcej...