Text Size

ECO Fashion Show!

Zdjęcie 001
Stroje z gazet, kartonowych pudełek czy worków na śmieci? Czemu nie! Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że ekologia i moda mogą iść w parze.

W dniu 12 grudnia w ramach Tygodnia Oszczędzania Energii (Energy Conservation Week) realizowanego w ramach międzynarodowego projektu SAVE ENRGY-SAVE THE WORLD odbył się w naszej szkole Eco Fashion Show. Celem pokazu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw ekologicznych oraz podniesienie ich świadomości ekologicznej.

Kolekcja została stworzona z materiałów odpadowych. Stroje były mało kosztowne, praktyczne i bardzo oryginalne. Ubiory zachwyciły oglądających, a nasi modele zostali obsypani gromkimi brawami. Podczas pokazu wszystkim jego uczestnikom towarzyszył świetny humor oraz radość z wykonanej pracy.

Po pokazie zostały wręczone dyplomy oraz nagrody tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w realizację zadań naszego projektu.

Beata Miłoszewska-Wilk