Text Size

Wizyta w ZGK Bolesław

Zdjęcie 004
25 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy 7a i 7b udali się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, aby zgłębić tajniki procesu przetwarzania odpadów. Wycieczka została zorganizowana przez panią Anetę Dobrek i Beatę Miłoszewską - Wilk z okazji Światowego Dnia Ziemi, którego obchody znajdują się nie tylko w kalendarzu naszej szkoły, ale także w harmonogramie międzynarodowego projektu „Save Energy – Save The World”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy tego zakładu oraz procesem zbiórki, unieszkodliwiania odpadów, i w efekcie końcowym odzyskiem surowców wtórnych. Uczestnicy wycieczki poznali sposoby składowania odpadów komunalnych, zobaczyli poszczególne etapy ich segregowania, a następnie mogli zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu recyklingu. Było to niezwykle pouczające przeżycie.

Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się już w domu, a recykling umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszamy zużycie surowców oraz emisję szkodliwych substancji do środowiska.