Text Size

Forum Młodych Talentów- Bądź częścią wyjątkowej społeczności

malopolskie talenty m
Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów.

 Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

  • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
  • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
  • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

Forum dotyczy uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w CWUZ w roku szkolnym 2020/2021.

Każdy uczeń, który wyrazi chęć  do udziału  w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie.

TERMIN złożenia formularza : do 21 maja 2021

 (skrzynka pocztowa przy głównym wejściu do UMiG Wolbrom)

Forum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem platformy Teams, formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby wysłać wszystkim uczniom zaproszenie wraz z linkiem, umożliwiającym wejście na platformę.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  DO UDZIAŁU!

Zgłoszenie - Formularz zgłoszenia ucznia na FMT 2021.pdf