Text Size

Diagnoza Uzdolnień Uczniów do projektu "Małopolskie Talenty"

malopolskie talenty m

Zgodnie z terminarzem przekazanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty w roku 2021 przeprowadzenie Diagnozy Uzdolnień Uczniów odbędzie się 11 czerwca 2021 r. dla:
1) etapu I (IV-V) – godzina 9.00,
2) etapu II (VI-VII) – godzina 11.00.